PG: 64642-2 Swish:1236640064
072-5566090
info@djurskyddetvasterbotten.se

Vanvård

Vid misstanke om vanvård!

Länsstyrelsen i Västerbotten har hand om djurskyddskontrollen i hela Västerbotten. Djurskyddsinspektören har befogenhet att åka ut och inspektera situationen och vidta åtgärder om något inte står rätt till.

Länsstyrelsens jourtelefon: 010-225 41 22

Vi, Djurskyddet Västerbotten, har som ideell förening liten möjlighet att agera i känsliga fall, men kontakta oss gärna om du vill diskutera någon situation.