PG: 64642-2 Swish:1236640064
072-5566090
info@djurskyddetvasterbotten.se

Trafikolycka

Om du kört på ett djur

Om du kör på ett djur i trafiken ska du alltid kontrollera om djuret överlevt eller inte. Om djuret har avlidit, ta alltid bort det från vägen, om inte annat för att inte riskera att vägen blir matbord för andra djur och olyckan förvärras.

Om djuret flyr från platsen, märk ut platsen och kontakta polisen så att de eller kommunens jaktviltvårdare kan söka upp djuret.

Om du kört på eller hittat en påkörd katt

Om du kört på eller hittat en påkörd katt är du enligt lag skyldig att ringa polisen. Om katten lever bör du också se till att den kommer under veterinärvård. Kontakta oss vid behov.

Du får gärna kolla om katten är märkt i örat och/eller har halsband på sig, kanske finns det kontaktuppgifter till ägare där. Ta gärna ett foto och skicka till oss via info@djurskyddetvasterbotten.se eller Personligt Meddelande på Facebook.