PG: 64642-2 Swish:1236640064
072-5566090
info@djurskyddetvasterbotten.se

TA INTE MINA UNGAR FÖR TIDIGT!

TA INTE MINA UNGAR FÖR TIDIGT!

Små kattungar är väldigt söta och mysiga men kom ihåg att de måste bo hos sin mamma tills de är 12 veckor enligt Jordbruksverkets Djurskyddsbestämmelser. Det kan bli stora konsekvenser för katten att skiljas från sin mamma för tidigt, det är inte lämpligt eller lagligt att flytta kattungarna när de är 8-10 veckor. De får flyttas när de är först 12 veckor. De behöver mjölken och den sociala samvaron från sin mamma och syskon för att utvecklas på rätt sätt och må bra.VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG OM KATTUNGAR!Små kattungar bör inte släppas ut för tidigt. En 12 veckors kattunge har inget trafikvett och kan inte navigera sig själv ute, det är som att släppa ut ett litet barn. Vi får in många kattungar som kommit bort och är stressade ensamma ute. Släpp inte ut en liten kattunge utan gå istället ut med den i koppel/låt den vara med när du själv är ute. Vi rekommendera att katten kan vara ute själv när den närmar sig 1 års ålder. Och glöm inte, kastrera och märk era katter.KATTUNGAR ÄR SMÅ OCH SÖTA MEN DE VÄXER UPP!Vi får även in många katter som inte längre är önskade när de börjar bli några år, innan du skaffar katt, kom ihåg att den kan leva upp till 20 år eller mer. En katt är inget man skaffar tillfälligt som sällskap utan en livskamrat. Läsning för den som är intresserad om nya djurskyddsbestämmelser och kattskötsel:NYA BESTÄMMELSER FÖR DJURÄGARE – https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/nyareglerforhundochkattagare.4.4317c7251725cbfacfb2e100.htmlDJURSKYDDSBESTÄMMELSER KATT – http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo11_3.pdf