PG: 64642-2 Swish:1236640064
072-5566090
info@djurskyddetvasterbotten.se

Stella

Stella

Stella försvann från sitt hem på Gamla Landsvägen Ersmark den 10/8-18. Han är öronmärkt. Alla observationer tas tacksamt emot!

Har du sett Stella? Kontakta ägaren 073-0277750