PG: 64642-2 Swish:1236640064
072-5566090
info@djurskyddetvasterbotten.se

Nödfall

Nummer vid akut kontakt

Att ge ett djur samma typ av första hjälpen som en människa är svårt, även om grundprincipen är desamma. Att beskriva i text skulle tyvärr kunna göra mer skada än nytta  så är du intresserad föreslår vi att du går en kurs eller ber en veterinär visa dig grunderna. Husdjur är generellt lättare att hantera… 

Första hjälpen

Att bedöma ett skadat djurs chans till överlevnad kan bara göras av en veterinär och om man måste åka in akut är det bra om någon kan ringa och förvarna kliniken att ni är på väg in. En bra idé är att alltid ha koll på var närmaste veterinär finns. Att ge ett djur samma typ av första hjälpen som en människa är svårt, även om grundprincipen är desamma…

Trafikolycka

Om du kör på ett djur i trafiken ska du alltid kontrollera om djuret överlevt eller inte. Om djuret har avlidit, ta alltid bort det från vägen, om inte annat för att inte riskera att vägen blir matbord för andra djur och olyckan förvärras. Om djuret flyr från platsen, märk ut platsen och kontakta polisen så att de eller kommunens jaktviltvårdare kan söka upp djuret.

Vanvård

Länsstyrelsen i Västerbotten har hand om djurskyddskontrollen i hela Västerbotten. Djurskyddsinspektören har befogenhet att åka ut och inspektera situationen och vidta åtgärder om något inte står rätt till. Länsstyrelsens jourtelefon: 010-225 41 22

 

Djurungar

Det kan vara lätt att tro att djuret är övergivet. Så är det mycket sällan. Ofta finns modern någonstans i närheten utan att visa sig.

Om du inte kan se att djurungen är synligt skadad, gå försiktigt därifrån och iaktta djurungen på avstånd. Djurungen skall aldrig betraktas som övergiven om inte mamman påträffats död.

 

Fåglar

Fågelungar som verkar övergivna är oftast inte det, vissa fågelsorter vandrar omkring på marken innan de kan flyga

Om du misstänker att en fågelunge eller en fågelkull är övergiven så ska den övervakas på långt håll och under många timmar. Har du inte tid med det så ska fågelungen inte betraktas som övergiven.

Igelkottar

Ser du en igelkott som du tror behöver hjälp kan du ringa
0705582328