PG: 64642-2 Swish:1236640064
072-5566090
info@djurskyddetvasterbotten.se

Ge en gåva

Skänk en gåva

Djurskyddet Västerbotten bygger sin verksamhet på ideella krafter och gåvor från medlemmar och allmänheten, föreningar och ett antal sponsorer. Du kan skänka pengar via vårt Plusgirokonto 64642-2 eller via Swish: 1236640064. Ange ”gåva” som meddelande.

Plusgiro: 64642-2
Swishnummer: 1236640064

Ge bort en gåva med gåvobevis

Ett sätt att hjälpa oss arbeta för djurens rätt till ett bra liv är att uppvakta någon som ”har allt” med ett stöd till oss.

Så här gör du:

  1. Du sätter in pengar på vårt Plusgirokonto 64642-2 eller via Swish: 1236640064. Märk betalningen med ”Gåva”.
  2.  Sedan kan du antingen skriva ut ett gåvobevis själv (välj av dom här nedanför) eller kontakta oss så kan vi skicka ett till dig! Många väljer att ge en gåva till oss istället för blommor för att hedra en bortgången vän, uppmärksamma en födelsedag eller annan bemärkelsedag. Vi har både tack-gåvebevis och minnes-gåvebevis.

Filerna är i PDF-format, om du inte har Acrobat Reader som behövs för att öppna dem kan du ladda ned programmet här.