PG: 64642-2 Swish:1236640064
072-5566090
info@djurskyddetvasterbotten.se

Första hjälpen

Hur gör jag första hjälpen på ett djur

Att bedöma ett skadat djurs chans till överlevnad kan bara göras av en veterinär och om man måste åka in akut är det bra om någon kan ringa och förvarna kliniken att ni är på väg in. En bra idé är att alltid ha koll på var närmaste veterinär finns.

Att ge ett djur samma typ av första hjälpen som en människa är svårt, även om grundprincipen är desamma. Att beskriva i text skulle tyvärr kunna göra mer skada än nytta  så är du intresserad föreslår vi att du går en kurs eller ber en veterinär visa dig grunderna.

Husdjur är generellt lättare att hantera på ovanliga sätt om de är vana vid det. Att träna sitt eget djur till att acceptera olika sorters hantering kan därför vara väl investerad tid om olyckan skulle vara framme. Glöm dock aldrig att precis som vi människor kan ett djur med smärta reagera på oväntade sätt.

Vad kan jag göra när jag väntar på veterinär?

Vad du kan göra under tiden är att kontrollera andning, blödning och chock. Gör det så bekvämt som möjligt för djuret och prata lugnande med det, ju mer stressad du är desto mer stressad blir djuret. Var försiktig så att du inte förvärrar eventuella frakturer eller inre skador. När du ringer till veterinären ska du kunna redogöra för vad som hänt djuret, så försök hålla koll på klockan under hela händelseförloppet.