PG: 64642-2 Swish:1236640064
072-5566090
info@djurskyddetvasterbotten.se

Föreningen

Vad arbetar föreningen med?

Djurskyddet Västerbotten arbetar för att alla djur i Västerbotten ska ha goda levnadsförhållanden, att de ska ha ett hem och bemötas med kunskap och empati. Djurskyddet Västerbotten är en ideell förening ansluten till Djurskyddet Sverige. Som förening arbetar vi i första hand med att hitta en plats för hemlösa djur att bo, fånga in djur som blivit övergivna och ta hand om djur som farit illa på annat sätt. Vi arbetar mycket med katter och hundar men försöker hjälpa de flesta djurslag vid möjlighet. 

Våra huvudsakliga uppgifter

• hjälpa hemlösa och vanvårdade djur till en bra framtid
• ge allmänheten råd och upplysningar om djurskydd och djurvård
• representera vid olika tillställningar rörande djur och djurhållning
• ombesörja att skadade djur får adekvat hjälp

Hjälp oss

Som en ideell förening är Djurskyddet Västerbotten beroende av allmänhetens stöd. Känner du att du vill läsa mer om hur du kan hjälpa oss i vårt arbete, gå vidare till sidan ”Hjälp Djuren”. Vi hoppas att du vill stödja oss i vårt arbete för djurens bästa! Vår verksamhet finansieras med medlemsavgifter, gåvor och arv.

Är du intresserad av att lära dig mer om föreningen och vad vi jobbar efter för mål?

Här kan du läsa våra stadgar eller läsa vår verksamhetsberättelse från föregående år!

Projektet REDE

Djurskyddet Sverige driver projektet REDE – Respekt, Empati, Djur, Etik. Målet är att utveckla barn och ungdomars empatiska förmåga och ge dem ett respektfullt synsätt gentemot djur och natur. Som lokalförening vill naturligtvis även vi bidra till att människor lär sig bemöta djur på bästa sätt.

Djurskyddet Västerbottens styrelse består år 2020 av:

Gabrielle Rosendahl
Ordförande
Johanna Hallin Sjöstedt
Vice Ordförande
Sara Sjögren
Kassör                       
Susanne Stenvall
Sekreterare
Ingela Borgström                
Ledamot               
Minh-Tam Huynh
Ledamot                     
Felicia Möller
Ledamot                    
Greta Backteman
Fyllnadsval