PG: 64642-2 Swish:1236640064
072-5566090
info@djurskyddetvasterbotten.se

Djurungar

"Om du hittar en djurunge i naturen, låt den vara ifred"

Det kan vara lätt att tro att djuret är övergivet. Så är det mycket sällan. Ofta finns modern någonstans i närheten utan att visa sig.

Om du inte kan se att djurungen är synligt skadad, gå försiktigt därifrån och iaktta djurungen på avstånd. Djurungen skall aldrig betraktas som övergiven om inte mamman påträffats död.

Hittar du ett mindre djur som du med all säkerhet vet är skadat så ska du fånga in det. Placera det sedan i en pappkartong eller låda med lock, se till att det finns lufthål. Förvara lådan på en mörk och lugn plats, ett skadat djur behöver i första hand vila och mörker.

Stora djur bör du lämna ifred för din egen säkerhet. Men du bör märka ut platsen och kontakta en rehabiliteringsanläggning, räddningstjänsten eller polisen så fort som möjligt (gäller såklart alla djur).

Du får inte...

• ta hand om ett skadat djur längre än 48 timmar

• ge ett skadat djur vatten eller föda då djuret kan ha skador som förvärras av det

Det är ofta svårt att ge första hjälpen till ett skadat panikslaget djur, särskilt om det är ett vilt djur. Du bör vara ytterst försiktigt med såväl vilda djur som sällskapsdjur, både för djurets och för din egen säkerhets skull. Undvik att ge vilda djur första hjälpen, kontakta polis så får de ta hand om det vilda djuret.