PG: 64642-2 Swish:1236640064
072-5566090
info@djurskyddetvasterbotten.se

Djur som söker hem

Djurskyddet Västerbottens mest tidskrävande verksamhet är att ta hand om och hitta nya hem till alla de hundratals djur som varje år kommer till oss – huvudsakligen hemlösa katter men också hundar, gnagare och andra smådjur.

 
0
Uppskattade antalet hemlösa katter i Sverige

Djurskyddet Västerbotten tar varje år hand om mellan 300 och 400 katter. Antalet hundar och övriga djur ökar.

När du är intresserad av att ta hand om ett djur från oss kontaktar du oss och därefter samtalar vi för att komma fram till om ditt hem kan erbjuda vad just detta djur behöver. Djuren lämnas alltid av representanter från Djurskyddet och djuren följs upp via hembesök och telefonkontakt. Vi lägger regelbundet ut djur som behöver nya hem här på hemsidan: KatterHundar och Övriga djur.

 

Vi är alltid i behov av jourhem som kan ta hand om ett hemlöst djur i väntan på att detta får ett permanent hem. Om Du kan tänka Dig att ställa upp som jourhem till ett hemlöst djur så vill vi att Du kontaktar oss – vi behöver Din hjälp!